آخرین خبرهای نومــــان

مراسم رونمایی شماره اختصاصی فصلنامه معماری و ساختمان با موضوع «جزیره کیش»

شنبه، ۰۲ اسفند ۹۹
در ۱۸۰ صفحه و نشر مقالات و پروژه های با ارزش جزیره کیش در روز بیستم آبان ماه (روز کیش) ۱۳۹۹ با حضور آقای دکتر بانک دبیر محترم شورای عالی مناطق آزاد کشور و آقای دکتر مظفری مدیر عامل محترم سازمان منطقه آزاد کیش و همچنین معاونین و مدیران محترم سازمان منطقه آزاد کیش برگزار گردیده است. در این مراسم مجموعه نومان حضور داشتند و بخشی از فصلنامه به معرفی نومان اختصاص داده شد. در این مراسم بخشی از فیلم قیس (مستندی درباره جزیره کیش) نیز پخش گردید. احمد زهادی مدیر مسئول و تهیه کننده به چارچوب محتوایی نشری ..